ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30-13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

การบริการ ยืม-คืน หนังสือ1. แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ(เฉพาะเจ้าของบัตร
2. ยืมหนังสือครั้งล่ะไม่เกิน 4 เล่ม / 7 วัน
3. หนังสือนวนิยายจีนไม่เกิน 1 ชุด 7 วัน
4. ยืม วีดีโอ เทป ซีดี ครั้งล่ะไม่เกิน 3 ชิ้น/7 วัน
5. คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันล่ะ 1 บาท/1 เล่ม
6. คื่นสื่ออื่นๆ เกินกำหนดปรับวันล่ะ 5 บาท/ชิ้น
7. ส่งหนังสือ สื่อไม่หมด ไม่สามารถยืมใหม่ได้
8. หากทำหนังสือ สื่ออื่นๆ หายให้ชดใช้ตามราคาหนังสือ ตามราคาสื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น