ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30-13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประวัติห้องสมุด


ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรีแต่เดิมตรงกับกรมสามัญศึกษา อยู่ในความดูแล
ของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด ต่อมาในปี พ.ศ.2526ได้โอนมาอยู่กับ
กองการศึกษาผู้ใหญ่ และปี 2527 ได้เปลี่ยนจากกองการศึกษาผู้ใหญ่มาเป็น
กรมการศึกษานอกโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี 
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2495 เป็นไม้อาคารชั้นเดียวขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร
ต่อมาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาที่ใหม่ให้ อยู่ระหว่างเทศบาลเมืองลพบุรี 
และโรงเรียนอนุบาลลพบุรี และสร้างห้องสมุดเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวตามแบบของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี จึงย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันนี้คือ เลขที่ 285 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ พ.ศ.2522 เป็นต้นมา