ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30-13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ยืม-คืน

ระเบียบการยืม-คืน
1.แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืมสื่อ
2.ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน4 เล่ม/7 วัน
3.หนังสือนวนิยายจีนครั้งละไม่เกิน1ชุด
4.ยืมวีดีโอ เทป ซีดี ครั้งละไม่เกิน 3 ชิ้น
5.คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท/เล่ม
6.คืนสื่ออื่นๆ เกินกำหนดปรับวันละ 5 บาท/ ชิ้น
7.ส่งหนังสือ สื่อไม่หมด ไม่สามารถยืมใหม่ได้
8.หากทำหนังสือหาย สื่ออื่นๆ หายให้ชดใช้ตามราคาหนังสื่อ สื่อนั้น
     หมายเหตุ
- หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง ไม่สามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้