ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 เวลา 12.30-13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี สมัครสมาชิกห้องสมุดฟรี เปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

บุคลากร


นายกฤตชัย  อรุณรัตน์
ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรีนายฐิติพนธ์  ระลอกแก้ว
ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองลพบุรี


นางรำไพ  บัณฑิต
                                        บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ                                        
                                                               
                                
                                                          นางสาวสุชาดา ยืนยงค์
                                                            บรรณารักษ์อัตราจ้าง